Bättre sömn och hjärnfunktion vid stress med mindfulness

Förra året (2015) visades i en studie med kontrollgrupp att mindfulness kan hjälpa vid sömnproblem. I den studerades 50 något äldre personer med sömnsvårigheter, uppdelade i två grupper. Den ena gruppen fick ett standardprogram där de fick lära sig om goda sömnvanor, och den andra fick ett sexveckorsprogram med mindfulness.

Efter ett år kontrollerades de deltagande personerna. De som fått mindfulness hade större förbättring av sömnkvalitet och färre symtom på sömnlöshet, depression och trötthet än personer i den andra gruppen som fått standardprogrammet.

Forskningsledaren David S. Black vid University of Southern California säger i en intervju att mindfulness förmodligen hjälper till att dämpa hjärnans uppvarvningssystem, men i motsats till sömnmedel utan biverkningar.

Men för att vara säker på hur stor förväntanseffekten är på resultatet, behövs en kontrollgrupp där deltagarna tror att de får samma behandling.

Det är svårt att åstadkomma vid mindfulness-meditation eftersom personerna normalt vet om de mediterar eller ej. Vid Carnegie Mellon University i Pittsburgh, USA löste man det här problemet på följande sätt: personerna i kontrollgruppen fick lära sig en påhittad bluffmeditation, som gick ut på avslappning och att bortse från oro och bekymmer.

Och just i dagarna kommer resultatet av den här studien, och ger oss pålitligt vetenskapligt stöd för att mindfulness faktiskt påverkar hälsan på ett betydelsefullt sätt.

Vi vet nu att hjärnan kan förändras inte bara hos buddistmunkar, utan också hos vanliga människor.

Till försöket rekryterades 35 arbetslösa personer som upplevde ordentlig stress av sin situation. Prover togs och hjärnröntgen gjordes. Hälften av deltagarna fick lära sig mindfulness-meditation och andra hälften bluffmeditation. Efter tre dagar berättade alla deltagarna att de kände sig bättre och kunde hantera stressen av arbetslösheten lättare.

Men den uppföljande hjärnröntgen visade, att förändringar endast skett hos dem som gjort mindfulness-meditation. Trafiken hade ökat mellan de delarna i hjärnan som hanterar stressrelaterade reaktioner och andra områden som är relaterade till fokusering och lugn.

Fyra månader senare hade personer i mindfulness-grupp betydligt lägre nivåer av markörer i blodet för skadliga inflammationer än personerna i den andra gruppen. Detta trots att bara ett fåtal hade fortsatt att meditera.

Hur mycket ska man meditera för att få de här förbättringarna? I en kommentar påpekar forskningsledaren dr David Cresswell att vi inte vet hur mycket meditation som krävs för att förbättra hälsan, ”vi har ingen aning om vad som är rätt dos”.

Vi får vänta och se vad forskningen kommer fram till. Men till dess vet vi att vi får dessa goda resultat av mindfulness-meditation vid stress och sömnproblem.

 

Referenser:

Black, D.S., m fl.: Mindfulness Meditation and Improvement in Sleep Quality and Daytime Impairment Among Older Adults With Sleep Disturbances A Randomized Clinical Trial JAMA Internal Medicine April 2015 Volume 175, Number 4

Creswell, J.D. m fl,: Alterations in resting state functional connectivity link mindfulness meditation with reduced interleukin-6: a randomized controlled trial, Biological Psychiatry, http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsych.

Dela med dig! Dela med dig!

Egenremiss för rehab

Du behöver inte ha läkarremiss för att få 8 veckors smärtrehab hos oss. Vi sänder gärna information om vår rehab och egenremiss.

Klicka här. 

Björn Bragée, smärtläkare

 

Nya medlemmar

Som medlem får erbjudanden om exempelvis utbildningar, förhandsinformation och nyhetsbrev. Det är gratis och har inga förpliktelser, och du bidrar till att göra patienternas röst hörd!

Vi har nu 23290 medlemmar!
Senaste är:

ABrooca

Crystalseawl

grattialRom

Narvadamen

Mavford

OliverKib

Millis 1964

AnthhoonyJoics

CarolynNow

JustinMof

Välkommen logga in

Omvärldsnyheter

Gilla oss på Facebook

VÅRT NYHETSBREV (högst 1 g/månad)

Prenumera på vårt nyhetsbrev!

Våra vänner

Vi stöder....

Annonser

Nyhetsbrev

Här kan du välja de nyhetsbrev du vill prenumerera på, eller avsluta. Man behöver inte vara medlem.